دانلود تحقیق کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک

کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک

دانلود تحقیق کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک

مقدمه:

تفاوت میان خواص مواد در مقیاس نانو و توده ای در حوزه های مختلف علوم و مهندسی مورد مطالعه محققان قرار گرفته است. در این پروژه پس از معرفی مختصر ضرورتهای فناوری نانو، برخی از این ویژگیهای متفاوت که دانستن آنها در درک مطالب بعدی این #پایان_نامه ضروری است، معرفی می شوند. موضوع دیگر این فصل ارائۀ یک دسته بندی کامل از روشهای گوناگون تولید نانوذرّات است. همچنین برای فراهم آوردن امکان مقایسه بین روشهای شیمیائی تولید #نانو_ذرّات CdS، چند روش گزارش شده از آنها معرفی می گردد. در این فصل کلیّاتی از روش شیمیائی مهار کردن که در این پایان نامه از آن برای تولید نانوذرّات CdS و CdS:Ni استفاده می شود نیز معرفی خواهد شد.

دانلود رایگان این محصول