دانلود تحقیق شبیه سازی موانع عقب خودرو

شبیه سازی موانع عقب خودرو

دانلود تحقیق شبیه سازی موانع عقب خودرو

چکیده :

در این #پروژه با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت به شبیه سازی موانع عقب خودرو می پردازیم.

این سیستم در #خودروهای_سنگین که امکان دیدن فضای پشت اتومبیل در آیینه عقب ندارند کاربرد مناسبی خواهد داشت چگونگی کارکرد این پروژه به این صورت است که #موج_مافوق_صوت به وسیله فرستنده ارسال می گردد همزمان یک تایر در میکرو راه اندازی می شود زمانی که موج ارسالی به مانع برخورد کرد و در گیرنده دریافت شد #میکرو_تایمر را متوقف می کند زمان اندازه گیری شده توسط تایمر عبارت است از زمان رفت و برگشت موج که نصب این زمان، زمان رفت موج خواهد بود حاصل ضرب این زمان در سرعت موج مافوق صوت فاصله مانع تا #سنسور را به ما می دهد که براساس آن به مدل کردن خودرو نسبت به موانع می پردازیم.

دانلود رایگان این محصول