مقدمه سیگنال بزرگ: هر گاه دامنه (ولتاژ) بیس امیتر از ۵ یا ۶ ولت بیشتر باشد در حوزه سیگنال بزرگ هستیم. Q3,Q2,Q1 مشابه هستند. - حال به بررسی مداری می…

فیوز الکترونیک هماهنگی و حفاظت را ارتقاء می بخشد. بسیاری از مصارف برقی مستلزم کاربرهای قدرت صنعتی و تجاری هستند تا حفاظت در نقاط اصلی ورودی سرویس فراهم شود بنابراین…

در اوایل دهه ۷۰، اندیشه سیستمهای رادیویی موبایل مبتنی بر سلول (Cell) در “آزمایشگاههای بل” آمریکا شکل گرفت. اما چنین سیستمهایی تا یک دهه بعد برای استفاده تجاری عرضه نشدند.…

کنترل وسایل با فرامین صوتی بدست آوردن طیف فرکانسی موج صوتی در گوش بصورت مکانیکی صورت می گیرد. در ریاضیات با استفاده از تبدیلهای فوریه و در کامپیوتر با استفاده…

درصورتی که آموزش الکترونیکی و استانداردهای آن را ترک نمی کنید بدانید که تنها نیستید. آموزش الکترونیکی برای کسانی که به تازگی وارد این حوزه شده اند، فقط مجموعه ای…

تفاوت میان خواص مواد در مقیاس نانو و توده ای در حوزه های مختلف علوم و مهندسی مورد مطالعه محققان قرار گرفته است.

در این پروژه با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت به شبیه سازی موانع عقب خودرو می پردازیم این سیستم در خودروهای سنگین که امکان دیدن فضای پشت اتومبیل در…

با توجه به اینکه کنترل دما در نگهداری بخش مختلف صنعت نقش مهمی را ایفا می‌کند ، لذا پروژه خود را در زمینه ترموستان دیجیتالی قابل برنامه ریزی ارائه می‌نمایم.…

در گذشته بیشتر ماشین های حمل و نقل از ولتاژ DC ثابت ریل سوم بوسیله درایوهای DC تغذیه می شدند. موتورها بوسیله کنترل کننده های نوع مقاومتی، که شتاب لازم…